EU-kommissionen vill avskaffa momsen för europeiska försvarsprogram

Under flera år har de europeiska myndigheterna gjort betydande ansträngningar för att stimulera europeiskt samarbete inom området försvarsprogram. Den första observationen var att de europeiska arméerna år 2000 implementerade mer än ett dussin olika modeller av stridsflygplan och nästan hundra modeller av pansarfordon, av vilka många tillverkades och underhålls utanför Europas gränser. Det gällde därför att hitta tillvägagångssätt för att rationalisera de europeiska arméernas utrustning, säkra produktions- och underhållskedjorna och stimulera europeisk strategisk autonomi på detta område. Bland de lösningar som implementerats är Permanent Structured Cooperation, eller Pesco, som idag samlar nästan hundra samarbetsprogram, varav några har verkliga strategiska konsekvenser, samt Europeiska försvarsfonden, utformad för att stimulera FoU och design av prototyper, och med ett anslag på 8 miljarder euro under den aktuella perioden.

Det verkade dock som om europeiska ledare fortsatte att gynna förvärv av utrustning utanför Europeiska unionen, särskilt med hänsyn till USA. Således, medan endast 3 europeiska länder kommer att implementera fightern Rafale franska och 4 den Typhoon Europeiska, idag har inte mindre än 6 EU-länder redan vänt sig till den amerikanska F-35, medan 5 andra (Tyskland, Spanien, Grekland, Tjeckien och Rumänien) förväntas göra -även under de kommande månaderna eller åren. Observationen är liknande när det gäller pansarfordon, helikoptrar, luftvärnssystem eller långdistansartilleri, även om det i de flesta av dessa områden finns perfekt effektiva och konkurrenskraftiga europeiska erbjudanden. Även på det marina området föredrar många europeiska länder USA:s lösningar när det gäller missilvapen och vertikala silos, på bekostnad av fransk-italienska lösningar, som ändå är mycket effektiva.

F35 nederländerna Nyheter Försvar | Arméns budgetar och försvarsinsatser | Europa
6 europeiska länder har redan valt den amerikanska F-35, och 5 andra förbereder sig för att göra detsamma

Europeiska kommissionen och dess kommissionsledamot Thierry Breton med ansvar för industrifrågor har därför tagit upp problemet ännu en gång och har föreslagit flera åtgärder för att försöka gynna "made in Europe" när det gäller avtal om försvarsmateriel inom unionen. Därigenom, den föreslår att momsen för europeiska program ska avskaffas, för att sätta europeiska förslag på samma nivå som de som kommer från det amerikanska FMS, som också systematiskt är undantaget från moms. Dessutom föreslår Bryssel att de medel som är tillgängliga från Europeiska försvarsfonden ska riktas på ett annat sätt, för att bättre stödja den intraeuropeiska exporten av dessa samarbetsprogram. Slutligen avser man att bättre stödja program som är kompatibla med den nya "Europeiska strategiska kompassen", detta dokument som sammanfattar de hot och utmaningar som EU kommer att bli uppmanat att möta under de kommande decennierna, såsom den nya generationens vapen. Faktum kvarstår att, hur attraktiva de än är från media, väcker dessa åtgärder fler frågor än de ger lösningar.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Europa

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

Kommentarer är stängda.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna