Annonsörer och marknadsföring

Meta-defense.fr är en av de viktigaste informationssidorna dedicerad Fransktalande försvarsnyheter. Dess publik sträcker sig över hela Europa, vilket står för 35 % av de månatliga besöken.

Den förlitar sig också på en stor social community på de sociala nätverken LinkedIn (40 k), Facebook (38 k) samt genom sin mobilapplikation med mer än 23.000 XNUMX installationer.

Meta-defense marknadsföringserbjudanden

Annonsörer har möjlighet att implementera effektiva kampanjer i Frankrike och Europa genom tre erbjudanden:

Distribution av banderoller

På webbplatsens sidor, med en CPM som sträcker sig från €2,5 till €10 exklusive skatt beroende på banner, plats och inriktning.

Publicera sponsrade artiklar

Identifierad som sådan och integrerad i webbplatsens artikelflöde (sociala nätverk, applikation, nyhetsbrev). Sponsrade artiklar måste relatera till teman relaterade till webbplatsens redaktionella linje. De publiceras i full version och fria från parasitreklam. Publiceringen av en sponsrad artikel faktureras till €75 exklusive CPM.

Webbplatssponsring

Med en komplett design av webbplatsen för att möta målen för annonsören och kampanjen, och publicering av sponsrade artiklar enligt en bestämd dynamik. Endast genom offert.

partners hemsida
Premiumprenumeranter kan distribuera 2 pressmeddelanden eller jobberbjudanden per månad gratis på Meta-Défense (publikationer måste godkännas av redaktionen)

Distribution av pressmeddelande/jobberbjudande för Premium-prenumeranter

varje premiumabonnemang ger möjlighet att sända två Pressmeddelande ou Jobb per månad via sektionen Partnermeddelanden, samt en klassisk social push och e-post.

För mer information kontakta oss på metadefense.fr@gmail.com