US Navy vill sälja FFG / X fregatter till alla allierade

Den amerikanska marinen verkar ha insett den verkliga potentialen i FREMM-designen som används för att designa sina nästa Constellation-klassfregatter, eftersom detta har fått namnet den klass av fartyg som härrör från FFG / X-programmet. Faktum är att marinens sekreterare, Kenneth Braithwaite, förklarade att han tänkte förvandla programmet genom att hämta inspiration från "Joint Strike Fighter" -programmet som födde F35 för att göra det. "Joint Strike Frigate", och sälja dessa fartyg till alla allierade flottor i USA. Detta uttalande kom när president Trumps särskilda rådgivare för försvar förklarade att den amerikanska flottan snabbt skulle behöva många fler fregatter för att stödja utmaningen från sina konkurrenter, i detta fall marinen. Folkets Befrielsearmé.

FFG / X-programmet planerar för närvarande att bygga 20 fartyg, 10 fregatter har redan beställts från Marinette Technologies skeppsvarv som tillhör Fincantieri, den italienska byggaren som vann tävlingen i maj förra året en modell härledd från de fransk-italienska FREMM fregatterna. Den andra delen skulle fördelas med leveransen av det första skeppet, USS Constellation, 2026. Men det är mycket möjligt att denna del nu kommer att påskyndas med tidig tilldelning av byggandet av de närmaste 10 fartygen på ett annat amerikanskt varv. Dessutom finns det all anledning att tro att Constellation-klassen kommer att representera ryggraden i den amerikanska flottans ytflotta i årtionden framöver, precis som Knox och OH Perry-fregatterna på 80-talet.

OH Perry Adelaide News Defense | CIWS och SHORAD | Militära marinkonstruktioner
OH Perry-klassens fregatter användes av 9 flottor allierade med USA: s

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | CIWS och SHORAD | Militära marinkonstruktioner

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna