Den amerikanska senaten inrättar skyddsåtgärder för att förhindra en utträde ur Nato

President Donald Trumps positioner gentemot Nato är oförutsägbara. Dessutom är pluralen som används i "positioner" inte en talesätt, den amerikanska presidenten har, beroende på sammanhanget, tydligt sagt mycket olika positioner, och till och med olika, angående Atlantenalliansen, allt från hot om ensidiga utgångar till eldiga uttalanden om det orubbliga bandet som förenar USA och europeiska länder i denna allians.

Hur som helst, de amerikanska senatorerna föredrog att ta ledningen mot sin mångsidiga president genom att inrätta dskydd för att förhindra hänsynslös handling. Och vad kan vara mer effektivt än att slå på plånboken? För att uppnå sina mål röstade senatorerna om en lag som förhindrade finansieringen av eventuellt tillbakadragande av amerikanska trupper från Europa i ett år, för att bryta länken mellan samtidighet som skulle kunna finnas mellan ett tillkännagivande om Natos utträde och de första trupputtagen, därmed begränsa den politiska nyttan med ett sådant initiativ.

Nyhetsartiklar som publiceras efter 24 månader faller inom kategorin "Arkiv" och är endast tillgängliga för professionella abonnenter.
För mer information om detta erbjudande, klicka här

Relaterade inlägg

Meta-försvar

GRATIS
SIKT