Den nya W76-2 amerikanska lågkraftsnära bomben oroar världen

År 2018 inkluderade president Trump i den strategiska granskningen behovet av ett kärnvapen med låg effekt, som kan användas som ett taktiskt och förstrategiskt vapen. Arbeta för konstruktionen av detta nya vapen, betecknat W76-2, och med en begränsad effekt på 5 till 7 kiloton, motsvarande bomberna som lanserades på Hiroshima och Nagasaki 1945, startade nyligen i Pantex-fabriken, en webbplats som specialiserat sig på säker produktion av kärnvapen i Texas.

Men förekomsten av ett kärnvapen av den här typen orsakar stor oro över hela världen. För Kina, genom att skapa en suddig zon mellan konventionellt krig och totalt krig, kommer det att öppna vägen för möjliga bedömningsfel med potentiellt katastrofala konsekvenser. Samma reaktion från Ryssland, som genom sin utrikesministers röst bedömer att den nya ammunitionen ökar risken för kärnvapenkonflikt.

Det bör noteras att de 3 länderna har lågintensiva kärnvapenbomber, såsom bomben B61-m10 tillgänglig för NATO, vars nyttolast varierar mellan 5 och 80 kiloton. Frankrike har ett förstrategiskt vapen, ASMPA-missilen, som är utrustad med en nyttolast på 300 kt.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna