US Navy återvänder till målet för 355-byggnader

Den amerikanska flottan har nu drygt 290 stridsfartyg, och president Trump, när han valdes, satte ett mål på 355 fartyg vid slutet av nästa decennium. I fråga om maktökningen i den kinesiska flottan, som borde ha mer än 2030 stridsfartyg år 500, även om de amerikanska fartygen i genomsnitt är tyngre och kraftfullare än sina kinesiska motsvarigheter.

Det verkar dock som att detta mål utmanas av den amerikanska flottan själv. En betydande del av dess fartyg, särskilt kryssarna i Ticonderoga-klassen, når faktiskt åldersgränsen. Men för att uppnå det tillkännagivna målet skulle den enda lösningen vara att förlänga dessa byggnaders livslängd, vilket skulle vara mycket dyrt, både i industriella investeringar och hos män, eftersom amerikanska varv redan är mycket upptagna i produktionen av nya Arleigh Burke Flight III-förstörare, nya Ford-klass hangarfartyg, Amerika-klass LHD eller framtida 20 fregatter från FFG / X-programmet.

Nyhetsartiklar som publiceras efter 24 månader faller inom kategorin "Arkiv" och är endast tillgängliga för professionella abonnenter.
För mer information om detta erbjudande, klicka här

Relaterade inlägg

Meta-försvar

GRATIS
SIKT