Missilermarknaden mot fartyg kommer att växa till 20 Md $ i 2031

Enligt en analys av Forecast International, anti-skeppsmissmarknaden förväntas växa till 20 miljarder dollar 2031, stiger från 1 miljard dollar per år idag till över 1,5 miljarder euro per år 2027. Enligt denna studie kommer Kina att ta den största andelen av denna marknad, följt av västerländska företag.

Den fransk-brittiska MBDA har argument för att etablera sig på denna marknad, med Exocet-familjen av missiler, vars senaste version, MM40 Block III, är utrustad med intelligenta sensorer som gör att missilen kan attackera ett militärt mål med hög potential en flotta, även utan terminalvägledning. ANL (Antiship Light)/Sea Venom-missilen, som kommer att utrusta franska och brittiska marinflyghelikoptrar, och den framtida anti-skepps- och kryssningsmissilen, FMAN/FMC, som kommer att ersätta Exocet-, Harpoon- och Scalp EG-missilerna i flottorna och luftvapen i båda länderna.

För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna