Kinesiska flygvapnet stärker positionerna mot Indien

Om den obeväpnade konflikten mellan indisk och kinesisk militär på Ladakh-platåerna i juni 2020, och efter att ha dött flera dussin soldater från båda lägren, ledde det inte till en massiv militär eskalering mellan de två länderna, det ledde till Peking och New Delhi för att granska utplaceringen av sina styrkor i denna mycket strategiska region vid gränsen till Himalaya. På båda sidor, från nmånga tunga militära styrkor har utplacerats i närheten av denna spänningszon för att vid behov kunna svara på en attack på kort tid. Således gjorde många observationer det möjligt att fastställa att Folkets befrielsearmé satte ut långväga luftfartygssystem där, samtidigt som New Delhi ökade sina flygvapendemonstrationsuppdrag nära denna gräns.

De senaste satellitobservationerna har dock betonat intensiteten i de ansträngningar som Peking gjort för att säkerställa överhöghet i denna teater, med viktigt arbete som syftar till att underlätta tillgången till och rörelsen för trupper i och till detta område, såsom vägar och järnvägar, många infrastrukturer till rymma dessa ytterligare krafter, och detta medan övningarna från PLA på de tibetanska platåerna nu upplever en densitet och intensitet som aldrig sett tidigare. Samtidigt gjorde samma observationer det möjligt att identifiera mycket viktiga ansträngningar från Folkets befrielsearméns flygvapen, i syfte attöka sin närvaro och stridsförmåga direkt på plats. Faktum är att fem av de viktigaste flygplatserna på den kinesiska västkusten har genomgått eller fortfarande genomgår stora arbeten som syftar till att öka deras militära operativa kapacitet, samtidigt som tre nya flygplatser med långa banor är under uppbyggnad. På denna teater. .

Det kinesiska flygvapnet driver nu mer än tusen moderna stridsflygplan J10, J11, J15, J16, J20 och Su30 / 35. Var och en av dessa enheter utgör en stark motståndare för både jakt och indiska luftfartygsförsvar.

De två huvudflygplatserna nära Ladakh-platåerna där 2020-kollisionerna ägde rum, Hotan i norr och Ngari-gunsa i söder, lades till en ny parallell bana för att rymma och implementera ett större antal enheter, liksom nya taxibanor. Dessutom har härdade skydd för att skydda flygplan i händelse av en attack lagts till, och luftförsvar har ökat kraftigt runt flygfält. Flygplatsen Kashgar, som ligger längre norrut i Xinjiang, har också fått nya härdade skydd och har sett sin infrastruktur utökas för att rymma tunga bombplan som H6, medan långväga luftförsvarssystem, förmodligen HQ9, användes för att skydda platsen. Samtidigt byggs ett nytt militärt flygfält med en lång landningsbana i Tashgorgan, vid gränsen mellan Kina, Pakistan, Afghanistan och Tadzjikistan, vilket stärker USA: s flygvapen. 'APL i regionen.


Resten av den här artikeln är endast för prenumeranter

Artiklar med full tillgång finns tillgängliga i " Gratis föremål". Prenumeranter har tillgång till de fullständiga artiklarna Analyser, OSINT och Synthesis. Artiklar i Arkiv (mer än 2 år gamla) är reserverade för Premium-prenumeranter.

Från €6,50 per månad – Inget tidsförpliktelse.


Relaterade inlägg

Meta-försvar

GRATIS
SIKT