Anslutningssvårigheter: hur gör man det?

Under de senaste veckorna har vissa abonnenter ibland stött på svårigheter att ansluta till tjänsten via webbplatsen eller applikationen. Det här är ett problem med cachehantering som strider mot ID som vi arbetar aktivt med och bör lösas med nästa release av tjänsten. Under tiden rekommenderar vi att du tar följande steg om du upplever dessa problem:

För applikation : Ta bort appen helt från din smartphone och installera om den från Apple eller Google Store. Detta kommer att rensa cacheminnet och hittills har det löst problemet.

För anslutning till webbplatsen : tillvägagångssättet är annorlunda. Du måste rensa webbläsarens cache för att eliminera anslutningsinställningar som är i konflikt med sessionen. För Firefox, gå till "Firefox" -menyn och välj undermenyn "Inställningar" och sedan fliken "Sekretess och säkerhet". I avsnittet "Cookies och webbplatsdata" klickar du på knappen "Radera data" och ansluter sedan till webbplatsen igen.

Om problemet kvarstår trots dessa åtgärder, vänligen kontakta oss för att ange sammanhanget för den felaktiga anslutningen (OS, version, webbläsare som används, webbläsarversion) på adressen metadefense.fr@gmail.com . Vänligen meddela oss om du har samma problem med en annan webbläsare eller med applikationen och vice versa. Hittills har vi bara fått problemrapporter från applikationer installerade på Android och Firefox-webbläsaren i Windows. Detta gör det möjligt för oss att bättre orientera vår sökning efter en lösning.

Att läsa också

Du kan inte kopiera innehållet på den här sidan
Meta-försvar

GRATIS
SIKT