Den franska flottan visar relevansen av den dubbla besättningen för att beväpna sina fregatter

2019 tillkännagav den franska flottans generalstaben starten på ett experiment som tillåter två FREMM-fregatter av Aquitaine-klassen, Aquitaine baserad i Brest och Languedoc baserad i Toulon, att utrustas med 2 ekipage, som det som länge har utövats för sina kärnkraftsdrivna ubåtar. Fregatten Bretagne var också beväpnad med en dubbel besättning 2020, och nu kommer alla FREMMs i klasserna Aquitaine och Alsace att vara utrustade med denna egenskap. Målet är att tillåta fartyg att upprätthålla en aktivitet till sjöss under 180 dagar om året, samtidigt som trycket på besättningen minskar till endast 90 dagar om året, jämfört med 110 till 140 innan dess. Dessutom kan byte av besättning utföras direkt i operationssalen, för att inte behöva initiera stora transiter för hjälpfartygen, vilket gör det möjligt att öka, utöver dagarna till sjöss för varje fartyg, antalet operativa sjödagar jämfört med den tidigare modellen.

Relevansen av detta driftsätt har blivit tydligt under de senaste månaderna, särskilt under utplaceringen av fregatten Bretagne i Nordatlanten i oktober förra året för att ansluta sig till SNMG 1 (Standing Nato Maritime Group 1) för att kontrollera rörelser av ryska marinens fartyg och ubåtar i Nordatlanten, i synnerhet mellan Kanalöarna och Island, men också för att delta i övningen FLOTEX SILVER 21, som hölls i slutet av november utanför den norska kusten. Efter två månaders intensiv operativ aktivitet ersattes A-besättningen i Bretagne av B-besättningen under en mellanlandning i den isländska hamnen i Reykjavik i slutet av december, vilket gjorde att fregatten kunde återuppta sin operativa ställning i början av januari för ytterligare två månader. Denna besättning utmärkte sig tydligt sedan den franska marinens överbefälhavare för Atlanten, viceamiral Olivier Lebas, officiellt riktade sina lyckönskningar till besättningen på fregatten FREMM Bretagne, som stod inför de svåra förhållanden som havet (fartyget) efter att ha korsat 17 lågtrycksområden under sin utplacering), men också för dess effektivitet och "sina betydande resultat mot ryska fartyg".

De nya ryska ubåtarna av Yassen-M-klassen erbjuder mycket bättre prestanda än sina föregångare, inklusive på det akustiska området

Vi kan oändligt spekulera över innebörden av denna sista mening, särskilt eftersom FREMM:s och deras besättningars antiubåtskrigföringsförmåga inte längre behöver demonstreras, och många rapporter tyder på att den ryska flottans ubåt har genomgått en betydande återupplivning av verksamheten i de senaste åren, särskilt eftersom det nu regelbundet tar emot nya fartyg eller moderniserade versioner av sina byggnader, såsom de nya SSGN:erna av Iassen- och Iassen-M-klassen, och de moderniserade Antei-klassens SSGN:er, fartyg kända för att vara mycket mer diskreta än sina föregångare . Det är faktiskt sannolikt att B-besättningen i Bretagne hade mycket att göra under sin 2-månaders patrullering i Nordatlanten, särskilt eftersom denna period motsvarade den förberedande fasen av den ryska attacken i Ukraina. Det var dock operationen med dubbla besättningar som gjorde det möjligt för en fräsch och utbildad besättning att ta över från besättning A på några dagar för att utföra detta uppdrag, för att tillåta fartyget att utvecklas så bra som möjligt. , mitt i vintern i ett av de mest prövande områdena för fartyg och besättningar vid denna tid, Nordatlanten. I själva verket har relevansen av detta tillvägagångssätt till stor del demonstrerats av denna nyhet, som bara bekräftar tidigare observationer på andra verksamhetsområden. En annan övning, Polaris 4, som ägde rum i slutet av förra året, tenderar dock att dämpa de upplevda fördelarna.


Resten av den här artikeln är endast för prenumeranter

Artiklar med full tillgång finns tillgängliga i " Gratis föremål". Prenumeranter har tillgång till de fullständiga artiklarna Analyser, OSINT och Synthesis. Artiklar i Arkiv (mer än 2 år gamla) är reserverade för Premium-prenumeranter.

Från €6,50 per månad – Inget tidsförpliktelse.


Relaterade inlägg

Meta-försvar

GRATIS
SIKT