Huaweis 5G-nätverk kan äventyra det militära samarbetet mellan London och Washington

A priori finns det inget samband mellan utbyggnaden av ett civilt 5G-telekommunikationsnät och försvarsavtalen mellan två historiska partners som Storbritannien och USA. Men i ett klimat av handelskrig mellan USA och Kina misslyckas inte Trump-administrationen att sätta press på sin närmaste allierade såväl som på sina potentiella fiender. Som rapporterats av Telegraph skulle ett visst antal amerikanska senatorer vilja införa i NDAA (National Defense Authorization Act) en klausul som förbjuder parkering av flygplan på baserna i ett värdland och vädjar till riskabla entreprenörer för sina...

Läs artikeln

Huawei-fallet: peka på armbrottningen mellan Kina och USA och dess konsekvenser för försvaret

Efter att först ha utfärdat ett presidentdekret för att förbjuda amerikanska företags köp av teknologier utvecklade av Huawei, beviljar det amerikanska handelsdepartementet slutligen en uppskov med tre månader till den kinesiska tillverkaren. På ytan kan dessa kursförändringar ha fått en att tro att den amerikanska regeringen seglade i sikte. Donald Trump meddelade dock på fredagen att han inte skulle stänga möjligheten att ta med Huawei-fallet i förhandlingarna om ett handelsavtal med Kina. Trots fastheten i de åtgärder som vidtagits avslöjar USA sin hand: att utnyttja Huawei-affären för att upprätta en gynnsam maktbalans i handelskriget mot ...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT