Η Ευρωπαϊκή Tasku Force Takuba δημιουργήθηκε επίσημα και θα πρέπει να αναπτυχθεί στο Μάλι αυτό το καλοκαίρι

Από τα πρώτα χρόνια της σύγκρουσης στο Μάλι, η Γαλλία προσπάθησε να φέρει με το μέρος της τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Πράγματι, το Παρίσι υπενθυμίζει τακτικά ότι η ασφάλεια της λωρίδας Σαχελο-Σαχάρας είναι κοινή υπόθεση, καθώς το γενικευμένο χάος στην περιοχή θα οδηγούσε σε έξαρση της παράτυπης μετανάστευσης αλλά και σε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των ευρωπαϊκών συμφερόντων και όχι μόνο των γαλλικών. Ενώ αρκετοί εταίροι έχουν αναπτύξει ορισμένα στρατεύματα και εξοπλισμό στο Μάλι ή τον Νίγηρα, ιδιαίτερα βαρέα ελικόπτερα, η Γαλλία παραμένει το κύριο ευρωπαϊκό έθνος που συμμετέχει μαζί με τις χώρες του G5 Sahel: Μάλι, Νίγηρας, Μπουρκίνα Φάσο, Τσαντ και Μαυριτανία. Αυτός…

Διάβασε το άρθρο
Meta-Άμυνας

ΔΩΡΕΑΝ
VOIR