Försvarets innovationsbyrå och ANR skapar fyra universitetstekniska stolar

Den mycket unga Defense Innovation Agency, och National Research Agency, har tillsammans tillkännagett skapandet av fyra nya tekniska universitetsprofessorer relaterade till digital teknik och mer specifikt till datafusion och artificiell intelligens. Bearbetning av storskalig data från olika sensorer (radar, ekolod, SAR- och IR-bilder, hyperspektral, etc.), som kommer att fokusera sitt arbete på att fånga och sammanfoga heterogen data Tillförlitligheten hos artificiell intelligens, sårbarheter och motåtgärder, vars mål är att studera och övervaka beteendet hos artificiell intelligens Decentraliserad bearbetning och optimering av utbyten / interaktion i nätverk, dedikerad till optimering av åtaganden med flera domäner och...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT