Kommer den amerikanska flottans framtida DDG(x) jagare att vara en "transition" jagare?

Medan kongressen har godkänt konstruktionen av ytterligare en jagare av Arleigh Burke Flight III klass för 2022, och den amerikanska flottan har tillkännagett en omfattande plan för att modernisera sina jagare för Arleigh Burke Flight IIA för att installera den nya SPY-radarn -6 med aktiv elektronisk antenn som för Flight III och fregatter av Constellation-klassen går den amerikanska flottan också framåt mot ersättningen av jagaren Arleigh Burke men även av kryssarna av Ticonderoga-klassen, medan 32 enheter av dessa två klasser måste tas ut ur tjänst under åren till komma. Kommunikation kring det nya fartyget,...

Läs artikeln

US Navy kommer att utrusta sina Arleigh Burke Flight IIA jagare med den nya EASA SPY-6 radarn

Liksom Ticonderoga-kryssarna och ett antal luftvärnsjagare och fregatter i tjänst med USA:s allierade flottor, är de amerikanska jagarna av Arleigh Burke-klassen, som idag utgör ryggraden i den amerikanska ytan med 69 fartyg i tjänst, utrustade. med den berömda SPY-1-radarn, just den som är hjärtat i AEGIS luftvärns- och antimissilsystem. Men denna radar, som togs i bruk på 70-talet, börjar visa årens tyngd trots många uppgraderingar, vilket är anledningen till att de framtida amerikanska flottans jagare som för närvarande är under konstruktion, Arleigh Burke Flight III,...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT