Kommer Tyskland att begränsa sig till 35 F-35A för sin Luftwaffe?

Föga överraskande har därför tyska kansliet, som en del av sitt program för att öka styrkan i sina väpnade styrkor, tillkännagett förvärvet av 35 F-35A stridsflygplan från amerikanska Lockheed-Martin för att säkerställa delningsuppdraget Nato kärnkraft, varav Berlin är en av de 5 pelarna med Ankara, Amsterdam, Bryssel och Rom, tillsammans med 15 elektroniska krigsföringsanordningar och undertryckande av fiendens luftvärnsförsvar Typhoon ECR från det europeiska konsortiet Eurofighter som sammanför Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien, för att att ersätta Tornado ECR som säkerställde detta uppdrag fram till nu. Utöver att underteckna slutet av produktionen av F/A...

Läs artikeln

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz kommer att diskutera F-35 i Washington nästa vecka

Även om inget officiellt tillkännagivande ännu har gjorts i denna fråga av den nya ledningsgruppen i Berlin, verkar det, med tanke på de många konvergerande indiskretionerna som erhållits av olika presskällor i landet, som att Tyskland varje dag går mer mot förvärvet av en liten flotta av amerikanska F-35A för att ersätta dess föråldrade Tornado för att utföra NATO:s kärnvapendelningsuppdrag. Och enligt ett utskick från Reuters-byrån kommer ämnet till och med att diskuteras senast nästa vecka av Olaf Scholz med sin amerikanska motsvarighet under förbundskanslerns besök...

Läs artikeln

Tyskland vill bedöma F-35:ans intresse att ersätta sin Tornado

"Oh, What a Surprise" kommer att säga det mest cyniska. Enligt den tyska sajten Die Zeit har den nya försvarsministern Christine Lambrecht verkligen åtagit sig att ompröva beslutet från den som föregick henne i funktionen, Annegret Kramp-Karrenbauer, som 2020 hade skiljerätt till förmån för förvärvet av 30 Boeing F/A 18 E/F Super Hornet stridsbombplan och 15 EA-18G Growler elektroniska krigföringsflygplan för att ersätta Tornado dedikerad till Natos delade kärnvapenuppdrag, och Tornado ECR för elektronisk krigföring och undertryckande respektive motståndarens luftvärnsförsvar. Enligt artikeln, den tyske ministern, i samförstånd med...

Läs artikeln

Kommer F-35-hypotesen att dyka upp igen i Tyskland?

Den nya maktkoalitionen i Tyskland publicerade i går koalitionsavtalet som utgör det globala kontrakt kring vilket Socialdemokraterna, De gröna och Liberalerna har kommit överens om att styra landet tillsammans. Det 177 sidor långa dokumentet täcker många ekonomiska, sociala, miljömässiga och internationella politiska aspekter. I motsats till den allmänna politiska diskurs som varje ny fransk regering presenterar, utgör detta koalitionsavtal ett fast åtagande som koalitionsregeringen har gått med på och åtagit sig, och varje paragraf, varje ord har vägts in i den. Försvarsdimensionen behandlas naturligtvis där, liksom den europeiska dimensionen av detta...

Läs artikeln

Som förväntat återgår F35 till laddningen i Tyskland för att ersätta Tornado

I början av veckan bekräftade de tyska myndigheterna att de ville förvärva 60 Typhoon-stridsplan samt 30 F/A 18 E/F Super Hornets och 15 EA 18 G Growlers för att ersätta Luftwaffe Tornado som utförde uppdragsattacken, elektronisk krigföring och försvarsförtryck, samt kärnvapenanfallsuppdrag inom ramen för Nato. I den mån Berlin inte har för avsikt att överge sin roll eller den resulterande statusen inom Nato när det gäller kärnvapenavskräckning, trots övningens därav följande begränsningar ur operativ synvinkel, dess beslut och fördelningen...

Läs artikeln

Och om de tyska Super Hornets en dag inledde en fransk flygplan

För några veckor sedan verkade rapporter från Tyskland tyda på att Luftwaffe skulle kunna välja att ersätta sina sista Panavia Tornado-jaktbombplan med en blandad flotta av 90 nya Eurofighter Typhoons och 45 Super Hornets från amerikanska Boeing. Mycket snabbt fick informationen de tyska industrimännen och fackföreningarna att reagera, som i detta köp av Super Hornet ser en förlust av inkomster uppenbarligen för den tyska flygindustrin. Nyheten är desto mer oroande eftersom ett sådant köp skulle försvaga Tysklands politiska och industriella satsning på det europeiska SCAF-programmet, som genomförs tillsammans med Frankrike och Spanien, och som syftar till att föda upp NGF, en ny...

Läs artikeln

Lockheed börjar förförelse kampanj för att övertyga Tyskland att köpa F-35

Ersättningen av den tyska tornadon tycks ha blivit fokuspunkten för Lockheed och det amerikanska flygvapnet, som inte skonar sig från att försöka förföra regeringen och den tyska allmänna opinionen, och detta trots regeringens tillkännagivanden i förmån för en optimerad Air-Ground-version av Typhoon. Även Frankrike tog genom DGA ställning till det europeiska planet och varnade Berlin för att valet av F-35 skulle kunna ifrågasätta det fransk-tyska samarbetet gällande den nya generationens FCAS-stridsflygplan. Dessa ståndpunkter är ett tecken på det intensiva lobbyarbete som initierats av F-35-lägret, som räknar med starkt stöd från Luftwaffe...

Läs artikeln

Tysklands rädsla Tornados tillgänglighet kollapserar med att Tornado återkallas från RAF

Luftwaffe använder idag nästan hundra Tornado-attackflygplan, byggda på 80-talet av Panavia-konsortiet som sammanför brittisk, tysk och italiensk industri. Royal Air Force har meddelat att dess egen Tornado GR4 kommer att tas ur drift före årets slut, ersatt av Typhoon vars markattackkapacitet kommer att ha utökats, särskilt tack vare transporten av Storm Shadow-missilen, och av F35B:arna går nu i tjänst hos Royal Air Force. Luftwaffe, å andra sidan, har för närvarande ingen kortsiktig plan för att ersätta sin Tornado, som den planerar att förlänga åtminstone till 2025,...

Läs artikeln

Tyska Tornado skulle inte längre kunna delta i Nato-uppdrag

Enligt den tyska tidskriften Des Spiegel som citerar en Luftwaffe-rapport skulle tyska Tornado-plan inte längre kunna delta i Nato-uppdrag, och i synnerhet kärnvapenuppdrag. Sedan de började tjänstgöra med Luftwaffe 1982, hade tyska tornadoer förmågan att bära B61 gravitationell kärnvapenbomb. Enligt denna rapport skulle enheterna inte längre kunna kommunicera med Natos kommunikationsinfrastruktur och därför integreras i alliansens luftsystem. Denna "läcka" inträffar i ett visst sammanhang, medan stabschefen för Luftwaffe, som öppet och enträget hade uttalat sig för...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT