Kommer Rafale att bli arvtagaren till Mirage III för framtiden för den franska flygindustrin?

Snabb, smidig, kraftfull och välbeväpnad, Mirage III är utan tvekan en legend inom militärt stridsflyg runt om i världen. I händerna på israeliska piloter segrade Dassault Aviations enmotoriga deltavingejaktflygplan mot arabiska MiGs och jägare under sexdagars- och Yom Kippur-krigen och spelade en avgörande roll i den judiska statens seger i dessa två konflikter, som prydde flygplan med en aura av effektivitet och prestanda som byggde sin exportframgång med 1400 XNUMX byggda flygplan (Mirage III och V), och som införde Dassault Aviations jaktplan på den internationella marknaden under flera decennier...

Läs artikeln

Mirage F1 kommer att utbilda amerikanska flygvapens stridsflygare

2014 gick den sista Mirage F1 från det franska flygvapnet i pension efter fyra decennier av god och lojal service. Fram till slutet fortsatte denna Dassault Aviation enmotoriga jaktplan att bevisa sig själv, särskilt genom att utföra strejk- och spaningsuppdrag i Mali. Alltför specialiserade och inte längre kan integrera de senaste vapensystemen, Mirage F1CR (spaning) och F1CT (taktiskt stöd) kommer att ersättas i fält av renoverade Mirage 2000-tal, mycket effektivare Rafales och till och med av de nya Reaper-drönarna som köpts in. i USA. Men cellerna i de senaste franska hägringarna var...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT