SCAF-programmet bryter spåret utan att lösa de grundläggande problemen

Efter flera veckors psykodrama mot en bakgrund av växande spänningar mellan tyska industriella krav som anses överdrivna av Frankrike, och positioner som anses auktoritära av fransk industri enligt Tyskland, Future Air Combat System-programmet, eller SCAF, som samlar Frankrike, Tyskland och Spanien, har uppenbarligen tagit sig ur den hjulspår som den hade varit engagerad i i månader, särskilt tack vare ingripandet av den franska senaten och dess utrikesutskott för försvar och angelägenheter. I en session som liknade parpsykoterapi kunde de franska och tyska industrimännen tydligt uttrycka sina förväntningar, klagomål och bekymmer, vilket gjorde det möjligt för parterna att...

Läs artikeln

Med F4-standarden blir Rafale ett nytt generation digitalt stridsflygplan!

Rafale, som togs i tjänst i början av 2000-talet, först i den franska flottan och sedan i flygvapnet, är idag spjutspetsen för det franska flygvapnet, och det kommer det att förbli i flera decennier. Flera dussin apparater återstår att leverera, inte till nämn de ytterligare beställningar som kommer. Denna livslängd, Rafale kommer å ena sidan att tacka slutet av det kalla kriget, som stoppade den vanliga förnyelsen av stridsflygplan, men också och framför allt till själva designen, som gör att den kan uppdateras regelbundet, stegvis, utan större strukturella förändringar. Sedan ett år...

Läs artikeln

Det första kontraktet för SCAF-programmet undertecknades

Det tog därför mindre än 2 år att gå från idén till undertecknandet av det första industristudiekontraktet för vad som visade sig vara det mest ambitiösa europeiska försvarsindustriella programmet i historien. Det var med anledning av invigningen av det nya forskningscentret för den franska motortillverkaren Safran i Gennevillier som försvarsministern Florence Parly och hennes tyska motsvarighet Ursula von der Leyen undertecknade det första industriella samarbetsavtalet gällande bl.a. SCAF-programmet, relaterat till motoriseringen av systemet, anförtrotts det franska företaget Safran och det tyska företaget MTU. Industriell delning för utvecklingen av denna nästa generation av motorer verkar redan...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT