Vilka konsekvenser för Frankrike om SCAF- och Tempest-programmen slås samman?

Efter sin tyska motsvarighet generallöjtnant Ingo Gerhartz är det general Luca Gorettis tur, stabschefen för det italienska flygvapnet, att förklara att, enligt honom, de europeiska programmen för sjätte generationens stridsflygplan SCAF (för Future Combat Air) System) som sammanför Tyskland, Spanien och Frankrike, och FCAS (för Future Combat Air System, samma akronym) som sammanför Storbritannien, Italien och Sverige, förväntas gå samman inom en mer eller mindre nära framtid. Enligt den italienska generaldirektören, med tanke på industri- och budgetfrågor, och närheten till program, industriella aktörer och länder,...

Läs artikeln

Frankrike i fällan för europeiskt försvarssamarbete

Är programmet Future Air Combat System, eller FCAS, dömt att misslyckas? För några månader sedan skulle en sådan idé ha utlöst raseri hos många tjänstemän vid ministeriet för försvarsmakten, DGA och till och med Elysée. Men idag kan man rimligtvis undra hur programmet inte kunde misslyckas med tanke på de många kritiska problem som har dykt upp de senaste veckorna. Efter det tyska kravet på att erhålla delad lotsning mellan Safran och MTU angående programmets framdrivningspelare, och detta trots den tyska motortillverkarens mer än begränsade erfarenhet av denna typ av thruster, då den bärande...

Läs artikeln

Spanjoren Indra kommer att leda avsnittet "Sensorer" i SCAF-programmet, men är det goda nyheter?

Den 23 november undertecknade det franska generaldirektoratet för försvarsmateriel, känt under förkortningen DGA, på delegation från de tyska, franska och spanska staterna, kontraktet som ger det spanska elektronikföretaget Indra ombord förvaltningen av "sensorerna" för future air combat system program, eller SCAF, som syftar till att utveckla framtida stridsflygplan och relaterade system som kommer att utrusta flygvapnen i de 3 länderna från 2040. Indra kommer därför att ansvara, tillsammans med de franska företagen Thales och tyska Hensoldt för att utveckla radar och alla nya generationens sensorer som kommer att utrusta de europeiska flygvapnets nyckelanordning...

Läs artikeln

Genom att vinna på den nya Typhoon-radaren stärker den spanska Indra sin position i SCAF-programmet

Enligt ett pressmeddelande från det spanska flygelektronikföretaget Indra skulle det senare ha fått en position som medutvecklare, tillsammans med tysken Hensoldt, gällande den nya Captor-E-radarn med aktiv elektronisk antenn som kommer att utrusta de nya versionerna av jägaren Eurofighter Typhoon, samt moderniserade versioner. Detta tillkännagivande kommer att göra det möjligt för det spanska företaget att samutveckla och samproducera de 130 radar som beställts som en del av moderniseringen av de 130 tysk-spanska Eurofighters som planerats under decenniet, men också att utrusta cirka 110 nya flygplan som tillkännagavs så snart de beställdes av Luftwaffe för att ersätta en del av sin Tornado and Typhoon Tranche I...

Läs artikeln

Spanien inleder förhandlingar om att förvärva 20 tyfoner och ersätta sina F18

Precis som Berlin kommer Madrid därför att ha motstått de amerikanska sirenerna från F35A, genom att tillkännage den officiella starten av förhandlingar med Airbus DS för förvärv av 20 Eurofighter Typhoon-jaktplan för att ersätta EF-18 Hornets från skvadron 46 baserad på Kanarieöarna. Det nya flygplanet kommer att förstärka de cirka 70 tyfoner som redan är i tjänst med det spanska flygvapnet. När det gäller Luftwaffe kommer de spanska tyfonerna att tillhöra IV-tranchen och kommer att erbjuda i hög grad utökade operativa möjligheter, både för luft-luft- och luft-mark- eller luft-yta-uppdrag, och implementerar i synnerhet den nya AESA-radarn som utvecklats gemensamt av spanjoren Indra och tysken Hensoldt. De nya enheterna väntas mellan...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT