US Air Force investerar i produktion av flygbränsle från atmosfärisk CO2

Om den nya doktrinen om gemensamma ledning och kontroll över alla domäner som lagts fram av de amerikanska väpnade styrkorna ger många svar på mångfalden av hot, framkallar den också, som vi har diskuterat vid ett flertal tillfällen, en anmärkningsvärd komplexisering av försörjningskedjan för styrkor som är utplacerade i mindre och mer spridda enheter. På detta område har två särskilt viktiga problem dykt upp, särskilt under Afghanistankampanjen som på sätt och vis förebådade de logistiska begränsningar som de amerikanska styrkorna kommer att ställas inför, nämligen dricksvatten och bränsle, som tillsammans representerar mer än 50 % av massan transporteras dagligen för...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT