Tyskland vill ha ett europeiskt nära luftförsvarsprogram SHORAD

Nära luftvärn är onekligen en av de stora sårbarheterna hos moderna europeiska arméer. Efter 30 år av asymmetriska engagemang under vilka lufthotet var obefintligt eller kontrollerat enbart av luftmakten, såg västerländska väpnade styrkor gradvis sina kortdistansflygskyddssystem från det kalla kriget, som den fransk-franske Roland German, eller den brittiska Rapier, som tagits ur tjänst, ibland för att ersättas av kortdistansflygplansmissiler för infanteri som Mistral och Stinger. Men om dessa missiler verkligen ger ett snabbt svar för att engagera flygplan, erbjuder de dock inte något avancerat detektionssystem som tillåter...

Läs artikeln

Tyskland ansluter sig till det europeiska antimissilförsvarsprogrammet TWISTER

TWISTER-programmet, som tillkännagavs för bara ett år sedan, för Tidig varning och avlyssning med rymdbaserad teaterövervakning, är utan tvekan det mest ambitiösa europeiska programmet som utvecklats inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet, eller PESCO, av Europeiska Unionen. Under ledning av Frankrike samlade programmet vid lanseringen Finland, Italien, Nederländerna och Portugal, i syfte att utveckla ett europeiskt antimissilsystem som kan avlyssna nya hot, inklusive hypersoniska missiler och atmosfäriska glidflygplan, idag utom räckhåll för befintliga antimissilsystem. Berlin deltog inte aktivt i programmet, hade bara observatörsstatus och av...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT