Den första ryska BMPT Terminator-enheten är i drift

Sedan dess första offentliga framträdande 2002 har BMPT Terminator Infantry Engagement Vehicle skapat ett intensivt mediaintresse. Det är sant att detta pansarfordon är designat på ett T-72-chassi och bär en imponerande arsenal bestående av 2 30 mm autokanoner, 4 9M120 ATAKA-T pansarvärnsmissiler, 2 30 mm granatkastare och en 7,62 mm maskingevär som betjänas av en en besättning på 5 män, var ett innovativt tillvägagångssätt som ärvts från de sårbarheter som observerades i infanteristridsfordon och pansarvagnar under konflikterna i Afghanistan, såväl som under den katastrofala kampanjen i Tjetjenien från 1994...

Läs artikeln

Terminator-stridsvagnen anländer till de ryska arméerna

Sedan dess första offentliga framträdande 2005, har Боевая машина поддержки танков eller BMPT Terminator, vilket betyder stridsvagnsstöd, samtidigt genererat många fantasier och spekulationer, såväl som mycket skepsis från vissa specialistrustningar. De ryska arméerna själva var långt ifrån övertygade om dess användbarhet vid sidan av dess T72, T80 eller T90. I själva verket var beställningarna homeopatiska och endast för teständamål. Men när den moderniserade Terminator 2018-varianten 2 skickades till Syrien för testning i en stridsmiljö, tycks de erhållna resultaten slutade...

Läs artikeln

Mi-28NM-kamphelikopter för att få utökat sortiment av anti-tank missiler

Återigen har de syriska erfarenheterna utnyttjats väl av de ryska arméerna och industrimännen för att förbättra stridseffektiviteten hos styrkor och utrustning. Helikoptern MI-28M utplacerades flera gånger i den syriska teatern och bar i standardkonfiguration antitankmissilen 9M120 Ataka-B, en radiostyrd missil med en räckvidd på upp till 10 km. Helikoptrar befinner sig dock mycket utsatta för luftvärnsmissiler och artillerisystem under implementeringen av dessa missiler, vilket kräver en siktlinje, och vars minskade räckvidd placerar dem på avstånd för dessa system. Det är därför MI-28 kommer att genomgå ett botemedel mot...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT