Pentagons budget för 2025 förutser en kommande ökning av spänningarna i Stilla havet

Utarbetandet av Pentagons budget för 2025 är, som varje år, en utmärkt källa till debatt och pressartiklar. Och av goda skäl! Detta är byggt i fyra på varandra följande etapper, alla mer eller mindre offentliga, som sträcker sig över flera månader.

Först tar Försvarsmakten och Pentagon fram en prognostiserad budget, inramad av den verkställande maktens budgetmål. Sedan skiljer och validerar den verkställande ledningen denna budget, som sedan går vidare till kongressen. Den senare måste sedan punkt för punkt validera den och ofta ändra den.

När väl huvudbudgeten väl har validerats av kongressen sägs dock ingen massa. Ja, då kommer listorna över ofinansierade förfrågningar från arméerna. Det är program som inte är integrerade i verkställande beslut, utan bedöms som kritiska av Försvarsmakten.

Denna övning gör det särskilt möjligt för de väpnade styrkorna att återvinna ytterligare krediter, tilldelade av kongressen, för att finansiera sina program, men tillåter också tillverkare att sätta press på sig själva för att få ytterligare beställningar. Boeing lyckades på så sätt bevara sin produktionslinje Saint-Louis till 2028, trots att den amerikanska flottan hade velat stoppa beställningar på flygplanet i flera år.

En till synes klassisk Pentagon-budget för 2025, men väldigt olika ofinansierade program

Förberedelserna av 2025 års budget har inte varit särskilt spektakulära förrän nu. Visst kommer budgeten att förbli mycket hög, 850 miljarder dollar, mer än Polens eller Sveriges BNP. Uppenbarligen medförde det några överraskningar, som beställningen av en enda ubåt av Virginia-klass, eller minskningen av F-35-beställningar.

Pentagon Congressional 2025 budget
I USA är det kongressen, inte den verkställande makten, som har sista ordet om Pentagons budget.

Det är dock inte här vi ska leta efter en utveckling av Pentagon och de väpnade styrkornas ställning under de kommande åren, utan i listan över ofinansierade program. Långt ifrån att begära, som är brukligt, om krediter för större utrustning, stridsflyg, jagare, pansarfordon och missiler, huvuddelen av dessa förfrågningar gäller i år att stärka de amerikanska arméernas stridsförmåga.

Således begär det amerikanska flygvapnet ytterligare 3,5 miljarder dollar för att fylla på med reservdelar, samt för att härda och utöka infrastrukturen, särskilt i Stilla havet, samt för att finansiera ytterligare manövrar i samma teater.

Den amerikanska flottan inkluderade inte heller några ytterligare fartyg eller flygplan i denna lista. Å andra sidan begär det ytterligare 2,2 miljarder dollar för att hjälpa till att transformera amerikanska varv, samt för att stärka och hårdna infrastrukturen på Guambasen.

Den amerikanska armén har tagit fram förfrågningar som är begränsade till anti-drönarförsvar, medan Marine Corps å sin sida kräver ytterligare 2,4 miljarder dollar, mycket mer konventionella, för inköp av CH-53 eller försvarsfordon. bekämpa amfibie ACV-30, även om huvuddelen av dess förfrågningar gäller byggandet av ytterligare infrastruktur, särskilt i Stilla havet.

guam flottbas
Försvaret av Guams flottbas har varit föremål för ökande investeringar under flera år, från såväl den amerikanska flottans som den amerikanska marinkårens sida.

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 USA | Försvarsnyheter | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

  1. Utmärkt analys enligt mig. Fredssituationen i Europa i nästan 80 år har sövt sinnena hos politiker och särskilt hos befolkningen. Försvarsbudgetar har varit anpassningsvariabeln för regeringar sedan sovjetblockets fall. Dessutom, med effektiv rysk propaganda eller desinformation, kommer framväxten av högerextrema partier som är underordnade Moskva, europeiska länder (EU-NATO-neutrala) att få ett oförskämt uppvaknande. Och när jag läser kommentarerna till pressartiklar på olika sajter blir jag förvånad över antalet personer som stöder Kremls ståndpunkter.

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna