Hur kan FCAS-programmet tilltala Sverige?

Sverige är idag föremål för alla önskemål från de två europeiska programmen för den nya generationens stridsflygplan, FCAS och GCAP. Men långt ifrån att vara lättförförd har Stockholm anförtrott Saab att genomföra en studie, som borde göra det möjligt för det att medla mellan dessa två program, eller till och med till förmån för autonom utveckling, som var fallet för JAS 39 Gripen.

Uppenbarligen ger de svenska myndigheterna sig tid att reflektera, för att på bästa sätt bevara sin industriella kompetens och defensiva förmåga i denna fråga.

Hur skulle FCAS-programmet under dessa förutsättningar kunna förutse dessa svenska förväntningar, för att säkerställa Stockholms och Saabs deltagande i detta strategiska europeiska program?

Stockholm anförtror Saab förstudien av dess framtida stridsflygplan

Den 22 mars delgavs den svenska flygplanstillverkaren Saab av Försvarets materielverk, eller FMV, ett avtal ang. den preliminära och konceptuella studien av det framtida Flygvapnets luftstridssystem, Svenska flygvapnet.

JAS 39 Gripen
Även om dess turbojet är amerikansk, förblir JAS 39 Gripen ett flygplan vars DNA är svenskt.

Denna studie, som är planerad att pågå till 2025, kommer att genomföras i nära samverkan med FMV, Flygvapnet, Totalförsvarets forskningsinstitut samt andra industriella partners.

Det ska ge Stockholm en tydlig vision av de tekniska, operativa och budgetmässiga frågorna, alla de som är kopplade till utformningen av ett luftstridssystem som är avsett att vara effektivt under de kommande decennierna, inklusive utformningen av flygplanen, strid, drönare system och hela systemet av system.

Sverige vill bevara sina färdigheter i design av stridsflygplan

I grunden vill de svenska myndigheterna, som vet att de uppvaktas av både FCAS-programmet (Tyskland, Spanien, Frankrike och Belgien), och GCAP-programmet (Italien, Japan och Storbritannien), ha en tvärgående och objektiv vision. , för att samtidigt möta sina framtida behov och stödja dess industriella kompetens.

Det är sant att Sverige har en unik ställning på världsmarknaden på detta område, liksom på ubåtar. Med bara 10,5 miljoner invånare, och en BNP på mindre än 650 miljarder euro, är det överlägset minsta landet med erfarenhet, annars mycket framgångsrik, av design av moderna jaktplan, med familjen Gripen.

Saab Gripen fabrik
Sverige avser att bevara kompetensen och kunnandet inom sin försvarsflygindustri.

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense logotyp 93x93 2 Fighter aviation | Försvarsnyheter | Militärt flygplanskonstruktion

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

  1. En mycket bra idé är möjligheten att utveckla ett enklare, billigare enmotorigt flygplan som gör att både Sverige och Frankrike kan behålla all surt förvärvad kompetens inom stridsflyget.
    Låt oss hoppas att de politiska personerna som läser dessa fascinerande artiklar vet hur de ska marknadsföra dem!

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna