Den ryska flottan misslyckas med att förnya sin flotta till havs

2015 gjorde Vladimir Putin moderniseringen av den ryska flottan till ett prioriterat mål för landets försvarsinsats. Flera program tillkännagavs sedan, från Lider nukleära jagare till Priboy helikopterbäraren, inklusive 2230M Super Gorshkov tunga fregatter. Sedan dess har dock de flesta av dessa program för modernisering av den ryska havsflottan skjutits upp, eller tas helt enkelt inte längre upp i amiralitetets meddelande, som koncentrerar sina ansträngningar på produktion av ubåtar, sjömän och lättare flottenheter.

Faktum är att ryska varv idag kämpar för att producera dessa stora ytenheter, vilket skulle göra det möjligt för den ryska flottan att upprätthålla en effektiv havsflotta i framtiden, medan fartygen som utgör den idag når kanoniska åldrar.

Med anledning av ceremonin som anordnades av den ryska nordflottans kommando för att den nya fregatten Admiral Golovko, tredje i amiral Gorshkov-klassen och första enheten som har designats för att implementera 3M22 Tzirkon hypersoniska missil, berömde president Vladimir Putin Severnaya Verf-varven som byggde fartyget, och mer allmänt hela rysk varvsbyggnad.

3M22 Tzirkon-missil Admiral Gorshkov
Admiral Gorshkov-klassens fregatter kommer att kunna bära några 3M22 Tzirkon hypersoniska missiler i sina UKSK vertikala bärraketer, tillsammans med Onyx- och Kalibr-missilerna.

I sitt tal meddelade president Putin att detta varv år 2035 skulle bygga en serie små och medelstora ytenheter, avsedda att förnya den ryska ytflottan, och att alla dessa fregatter och korvetter skulle, liksom amiral Golovko, vara beväpnad med den berömda Tzirkon hypersoniska missilen.

Men om Rysk ubåtskonstruktion är dynamisk, och faktiskt utgör ett verkligt problem för Natos flottor, är verkligheten när det gäller förnyelsen av ytflottan mycket mindre ljus än den officiella diskursen antyder.

En rysk havsflotta som fortfarande är imponerande, men på gränsen till utbredd inkurans

Idag är den ryska höghavsflottan fortfarande till stor del bildad av flottenheter som ärvts från sovjettiden. Sålunda antogs det enkla hangarfartyget Admiral Kuznetsov, liksom de två kärnvapenkryssarna Kirov, de två konventionella kryssarna Slava och de tio jagarna av klasserna Udaloy och Sovremenny, som utgör den ryska flottans stridskår på öppet hav, till tjänst mellan kl. 1985 och 1998.

De kräver nu mycket betydande faser av underhåll och modernisering, vilket minskar denna flotta med hälften av dess personalstyrka i genomsnitt, särskilt eftersom ryska varv har upplevt många incidenter under dessa ingrepp, ibland med avsevärt förlängda tidsfrister.

Förstörare udaloy
Jagarna av Udaloy-klassen utgör idag ryggraden i den ryska höghavsflottan. Dessa fartyg togs i bruk mellan 1985 och 1992 och har fortfarande ingen utsedd efterträdare.

Det är vanligt i detta område att moderniseringsarbetet av dessa stora marinförband sprids över flera år, vilket är fallet med kärnvapenkryssaren Admiral Nakhimov, vars modernisering började 2015, medan fartyget förväntas ansluta sig till tjänsten först 2024.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam.

Meta-Defense firar 5-årsjubileum!

LOGO meta defense 114 Military Naval Constructions | Försvarsanalys | Försvarskontrakt och anbudsförfaranden

- 20% på ditt Classic- eller Premium-abonnemang, med koden Metanniv24

Erbjudandet gäller från 10 till 20 maj för onlineprenumeration av en ny Classic eller Premium, års- eller veckoprenumeration på Meta-Defense webbplats.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna