Försvarsmaktens budget kommer att öka med 28 % 2024 för att nå 2,1 % av BNP

Under hela det kalla kriget förblev de svenska arméernas budget hög och nådde en topp på 4 % av BNP 1963, för att säkerställa säkerheten för denna skandinaviska stat. fäst vid dess neutralitet, och sedan inte kunna lita på Nato för att säkerställa dess skydd.

Men precis som de flesta europeiska länder tog Stockholm snabbt tillfället i akt som de berömda "fredens fördelar" gav efter sovjetblockets kollaps, att minska sina försvarsutgifter.

Den svenska försvarsinsatsen återhämtade sig från 2017.

Mellan 1990 och 2017 föll alltså den svenska försvarsinsatsen från 2,5 % till endast 1 % av landets BNP. De svenska arméerna genomgick å sin sida en mycket strikt viktminskningsbehandling och gick till exempel från nästan 300 Saab 37 Viggen-jaktplan i slutet av 80-talet till endast 70 JAS 39 Gripen C/D idag.

Med återkomsten av spänningarna med Ryssland åtog sig Stockholm att, till en början blygsamt, öka sin försvarsinsats. Därmed passerade de svenska arméernas budget från 47 miljarder kronor och 1 % av BNP 2017 till 57 miljarder kronor och 1,3 % av BNP 2020.

Saab 37 gripen
På 80-talet ställde Flygvapnet upp nästan 300 Saab 37 Viggen-jaktplan, jämfört med 70 JAS 39 Gripen C/D idag.

Insatsen accelererade därefter och nådde 67 miljarder kronor 2021 och sedan 78 miljarder kronor 2022, en ökning med 66 % på fem år och en försvarsinsats som flirtade med 1,5 % av landets BNP.

Kriget i Ukraina, ansökan om NATO-medlemskap, och det allt starkare stödet från Stockholm till Kiev inför rysk aggression, har lett Ulf Kristerssons regering till en ny ökning av denna insats, denna gång spektakulära, för 2024.

Spektakulär ökning av de svenska arméernas budget 2024

faktiskt, de svenska arméernas budget kommer i år att uppleva en rekordökning på 27 miljarder kr, eller 2,27 miljarder euro, för att nå 119 miljarder kr (10 miljarder euro). Denna ökning med 28 % av arméns budget kommer att göra det möjligt för Séude att uppnå en försvarsinsats på 2,1 % av sin BNP 2024.

Målen för denna spektakulära ökning är många. För det första handlar det för Stockholm om att ge nödvändiga garantier för att avlägsna de sista oppositionerna för att påskynda svensk anslutning till Nato.

CV9040 Sverige
Svensk militär industri är effektiv och exporterar, framför allt inom pansarfordon med CV90.

Detta finns kvar under Ankaras och president Erdogans ok, fortfarande fast besluten att tjäna pengar på det turkiska tillståndet genom att häva amerikanska och europeiska sanktioner rörande export av viss militär utrustning till Turkiet.

Som sådan specificerar det svenska pressmeddelandet att 700 miljoner kronor av denna budget kommer att användas direkt för detta NATO-anslutningsförfarande.

Resten av denna budgetmässiga oväder kommer att tillåta de svenska arméerna att återuppbygga och ändra storlek på sig själva för att svara på det växande hotet i Skandinavien och Östersjön.

Med endast 24 000 aktiv personal och 35 000 reservister är de faktiskt väldigt långt ifrån det format de hade i slutet av det kalla kriget, när de ställde upp 16 stridsbrigader, ett hundratal territoriella bataljoner och 300 stridsflygplan redo att engageras inom 48 timmar.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Militära allianser | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

1 KOMMENTAR

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna