Det är ett bra tillfälle att lämna de avskräckande investeringarna från budgetunderskottet

Frankrike investerar mellan 5 och 7 miljarder euro varje år för att finansiera den viktigaste komponenten i sitt försvar, nämligen dess kärnvapenavskräckning. Förlitar sig på 4 ballistiska missilubåtar av Triomphant-klass, var och en beväpnad med 16 M45 och M51 interkontinentala ballistiska missiler, samt två skvadroner stridsflygplan Rafale Beväpnad med ASMPA överljudskärnmissiler är fransk avskräckning utformad för att hålla alla motståndare på avstånd som kommer för att hota landet eller dess strategiska intressen, även om den själv är utrustad med en avskräckningsstyrka. Under de kommande åren, med utvecklingen av nya 3:e generationens nukleära ballistiska missilubåtar som kommer att ersätta Triomphant-klassens fartyg från slutet av nästa decennium, ersättningen för ASMPA-missilen samt moderniseringen av de styrkor som stöder implementeringen , förväntas kostnaderna för fransk avskräckning öka avsevärt, för att lösas mellan 8 och 10 miljarder euro per år under nästa militärprogramlag.

Om fransk avskräckning utgör huvudpelaren i det nationella försvaret såväl som en kritisk komponent i de europeiska länder som är allierade med Frankrike inom ramen för Europeiska unionen eller Nato, representerar den också en budgetmässig vikt av de mest betydande. , vilket hämmar finansieringen. andra program inom den konventionella sfären. Detta skadar faktiskt de franska arméernas prestanda men också dess försvarsindustris innovationsförmåga och därmed exportkapacitet. Samtidigt är Frankrike, liksom sina europeiska partner i euroområdet, föremål för budgetstabilitetspakten och måste få sitt budgetunderskott under 3 % av BNP. Vid flera tillfällen de senaste åren har röster höjts i Frankrike och på andra håll i ett försök att få bort försvarsinvesteringar ur räkningen av det offentliga underskottet, vilket har handikappat de länder som gör en stor insats på detta område till förmån för hela alliansen, samtidigt som den gynnar dem som investerar betydligt mindre på detta område, och som i själva verket förlitar sig på den kollektiva försvarsförmågan för att balansera sina offentliga utgifter.

Un Rafale F3 av luftkomponenten i det franska avskräckningsmedlet utrustad med en ASMPA-missil Militära allianser | Försvarsanalys | Kärnvapen
Flyg- och rymdstyrkan implementerar två kärnvapenskvadroner utrustade med Rafale och supersoniska kärnvapenmissiler ASMPA

Men en brist har precis dykt upp i européernas oförsonlighet, särskilt i de länder som är starkast när det gäller budgetbalanser. Efter den ryska aggressionen mot Ukraina har försvars- och investeringspositioner på detta område helt ifrågasatts, även på budgetområdet. För två dagar sedan meddelade Estlands premiärminister, den mycket beslutsamma Kaja Kallas, att hon hade för avsikt att föreslå sina europeiska partners genomförandet av ett saminvesterings- och samutvecklingsförfarande jämförbart med det som inrättades under Covid-krisen. finansiera produktion och anskaffning av ammunition, särskilt artilleri, för att snabbt förstärka de europeiska arméernas bestånd och för att effektivt stödja de ukrainska arméerna som är mycket ansträngda i detta område. Andra länder, som Polen men även Italien, har implementerat investeringsstrategier inspirerade av de som ärvts från Covid-krisen och förlitar sig på europeisk finansiering för att finansiera moderniseringen av sina arméer. I detta sammanhang är det kanske relevant för Frankrike att begära att investeringar kopplade till kärnkraftsavskräckning tas bort från beräkningen av budgetunderskott inom ramen för stabilitetspakten.


Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Militära allianser | Försvarsanalys | Kärnvapen

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna