Japan kommer att ta bort försvarsutgiftstaket

I slutet av andra världskriget försågs Japan ockuperat av amerikanska styrkor med en konstitution som hastigt utarbetats av Washingtons befullmäktigade tjänst under strikt kontroll av general MacArthur. Det som följde var en mycket restriktiv konstitution vad gäller landets försvarsförmåga. Till skillnad från Förbunds-Tyskland, som i mitten av 50-talet fick grönt ljus från Washington, London och Paris för att öka sina försvarsinsatser inom ramen för Nato, för att på några år bli den gamla kontinentens största konventionella väpnade styrka, det japanska jaget -försvarsstyrkor förblev inneslutna i en strikt investeringsansträngning...

Läs artikeln

Ett svenskt medlemskap i Nato öppnar stora möjligheter för samarbete med Frankrike inom stridsflyg

Svensk neutralitet, som härrörde från ett internationellt ställningstagande från 1814, var en av grundpelarna i landets internationella politik under 19- och 20-talen, vilket gjorde att Stockholm kunde bevara freden på sitt territorium i mer än 200 år. Men landet försummade aldrig, under dessa år, sitt eget försvar och sin strategiska autonomi. Sålunda åtog sig svenska flygbolag, som ASJA och Saab, från början av 30-talet att utveckla nationella stridsflygplan, som tvåplanet Svenska Aero Jaktfalken som gjorde sin första flygning 1929, eller dykbombplanet Saab 17,...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT