Kan vi rädda det europeiska SCAF:s nästa generations jaktplan?

SCAF-programmet för Future Air Combat System, som tillkännagavs 2017 av Emmanuel Macron och Angela Merkel, syftar till att senast 2040 utveckla en ny generation stridsflygplan (den 6:e vid den senaste räkningen), Next Generation Fighter, samt en uppsättning system utformade för att ge flygplanet oöverträffad operativ förmåga. Sedan starten har programmet vid flera tillfällen ställts inför stora svårigheter, vare sig de har att göra med politisk skiljedom och i synnerhet den tyska förbundsdagens krav, med den svåra industriella delning mellan de tre deltagande länderna (Tyskland, Frankrike och Spanien) och de konceptuella och doktrinära skillnaderna mellan de väpnade styrkorna i de tre länderna. SCAF hade dock aldrig hamnat i en återvändsgränd som den som drabbar den idag, när VD:n för Dassault Aviation meddelade att han inte längre hade för avsikt att förhandla med Airbus DS om ämnet för den första pelaren i NGF-programmet. , och att han nu väntade på en politisk skiljedom för att fortsätta programmet, med kännedom om att de svårigheter som redan uppstått redan hade skjutit upp flygplanets ibruktagande med 5 till 10 år.

Genom att välja denna hållning, betyder Dassault Aviation tydligt att det nu är upp till Emmanuel Macron, initiativtagare till programmet, att förmå Berlin, Bundestag och Airbus DS att avstå från sina andrapilotskrav för den första pelaren, i annat fall skulle Dassault Aviation dra sig tillbaka från programmet, med vetskap om att med sin välfyllda orderbok efter de senaste internationella framgångarna med Rafale och dess huvudstadsautonomi gentemot staten, har den franska flyggruppen mycket mer tid att vänta än 'Emmanuel Macron, att det franska flygvapnet och Naval Aeronautics. Denna våldsamma strid som äger rum är dock bara den slutliga konsekvensen av ett program som präglas av stora skillnader, särskilt mellan Paris och Berlin, som leder till ett klimat av ömsesidig misstänksamhet mellan de två partnerna, och allt mer fast och oförenligt. ställningar som lovar SCAF till ett mörkt öde; en till skulle vi vara frestade att säga att listan över avbrutna eller dödfödda europeiska försvarssamarbetesprogram är så lång.

Rafales exportframgångar ger Dassault Aviation en stark position i förhandlingarna med Elysée och med Tyskland

Under dessa förhållanden verkar det svårt att föreställa sig en framtid för detta program. Det är sant att på grund av den enkla analysen av de djupa skillnaderna och motsättningarna som har uppstått under de senaste åren kring denna, är lösningarna som skulle göra det möjligt att återupprätta SCAF på sundare baser långt ifrån uppenbara. Men när vi väl studerar själva orsakerna till dessa återvändsgränder kan en lösning komma fram. I själva verket, snarare än att försöka tvinga fram samarbete mellan industrimän på instabila och dåligt definierade baser, skulle det vara mycket mer effektivt att fokusera uppmärksamheten på deras orsaker, i detta fall de djupa skillnaderna mellan förväntningarna från Berlin och dess Luftwaffe, och Paris, dess Air and Space Force, och dess Aéronavale, nämligen att Tyskland framför allt avser att utveckla en efterföljare till Typhoon, ett högpresterande stridsflygplan för flygöverlägsenhet som kan flyga högt och snabbt, medan det för Frankrike är en fråga om att ersätta Rafale, en mångsidig jaktplan ombord som kan utföra djupa kärnvapenangrepp. En ytlig läsning av dessa två specifikationer kan dra slutsatsen att de är inkompatibla. Detta skulle dock snabbt glömma att ett stridsflygplan inte bara är ett flygplan utan ett system av system, och att dessa två behov kan baseras på många vanliga system. Med andra ord, för att rädda SCAF, skulle det vara nödvändigt att gå från ett program baserat på ett system av system, till ett Program av program som delar ett gemensamt system av system.


Resten av den här artikeln är endast för prenumeranter -

Artiklarna i full åtkomst är tillgängliga i avsnittet "Gratis föremål". Flash-artiklarna är tillgängliga i full version i 48 timmar. Prenumeranter har tillgång till de fullständiga analys-, nyheterna och syntesartiklarna. Artiklar i arkivet (mer än 2 år gamla) är reserverade för Premium-prenumeranter.

Köp av prenumerationer är endast tillgängligt från webbplatsen - avsnittet Prenumerationer och verktyg


Om du vill veta mer

Meta-försvar

GRATIS
SIKT