Brasilien överväger en ny order på 30 Gripen E/F

År 2021 kommer att ha varit ett år av stor besvikelse för den svenska tillverkaren Saab. Liksom under de 5 föregående åren lyckades inte denna imponera sin Gripen-jaktplan, vare sig det var den klassiska JAS-39 C/D-versionen i Kroatien, som föredrog 12 begagnade Rafales inköpta från Frankrike, än sin Gripen NG eller JAS-39 E/F med sin finska granne, som föredrog F-35A trots ett mycket attraktivt och ambitiöst erbjudande från Stockholm. Hittills, och förutom Gripen NG-beställningarna för Flygvaptnet, det svenska flygvapnet och de 36 Gripen NGs beställda av Brasilien 2014,...

Läs artikeln

Den amerikanska flottan dämpar sina ambitioner om en autonom flotta

I en artikel som publicerades i slutet av december om War on the Rock-platsen, påpekade författarna, inklusive ett aktivt erbjudande från den amerikanska flottan, risken med att överföra underhållsbelastningen ombord på obemannade fartyg till ökat underhåll. betydande merkostnader, dålig tillgänglighet och möjlig mättnad av marin underhållsinfrastruktur på grund av trängsel i hamnbyggnader. Faktum är att många sjöofficerare som har tjänstgjort ombord på fartyg tvivlar på att nuvarande teknik effektivt kan ge autonoma fartyg en tillförlitlighet till sjöss som är kompatibel med operativa krav. Och…

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT