V. Putin vill omvandla den ryska försvarsindustrin med en ny generation chefer

Försvarsindustrin i Ryssland har en speciell position i ekonomin och det nationella industrilandskapet. Det är inte bara den största industriella arbetsgivaren i landet, med nästan en miljon direkta och inducerade medarbetare, men det är också en av de viktigaste leverantörerna av utländsk valuta på den internationella marknaden, naturligtvis efter gas och olja. Dessutom är det en solid och oåterkallelig röstreserv för president Putins presidentparti ”Förenade Ryssland”. Detta är anledningen till att hon åtnjuter särskild behandling från Kreml och från presidenten själv.

Under ett möte med utskottet för militära industrier presenterade den ryska presidenten således i stora drag planen för att utveckla denna industri under de kommande åren. En plan baserad, relativt exceptionell i Ryssland, inte på produktionsmål eller dånande meddelanden om framtida vapensystem utan på en grupp speciellt utvalda unga chefer att stödja denna strategiska industri och utveckla den i enlighet med framtida industriella, tekniska och ekonomiska krav.

Putins militärindustri Nyheter Försvar | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Industriell konsolidering Försvar
Ryska presidenten men också hans ministrar besöker mycket regelbundet de stora ryska militära industrianläggningarna.

Det finns 75 % av denna artikel kvar att läsa, prenumerera för att få tillgång till den!

Metadefense Logo 93x93 2 Försvarsnyheter | Försvarsmaktens budgetar och försvarsinsatser | Industriell konsolidering Försvar

den Klassiska abonnemang ge tillgång till
artiklar i sin fullständiga versionoch utan reklam,
från 1,99 €.


För vidare

SOCIALA NÄTVERK

Senaste artiklarna