Formatet för de franska arméerna är för svagt enligt arméns stabschef

Formatet för de franska arméerna härrör i dag från två huvuddokument, nämligen vitboken från 2013, beställd av president Hollande efter hans val och publicerad 2014, och den strategiska översynen av 2017, som beställdes efter valet av President Macron, och publicerade några månader senare. Men den första var skriven före stora geostrategiska omvälvningar som har markerat det nuvarande decenniet (Krim, Donbass, Kinahavet, Daesh ...), och det andra uppmanades att respektera den ram som definieras i samma vitbok. Faktum är att de franska arméernas format har utvecklats i 7 år nu på grundval av ett dokument som var inaktuellt och otillräckligt redan innan det trädde i kraft på grund av alla händelser som ägde rum mellan slutet av 2013 och början av 2014 ( Krim, Mali, Donbass, RCA ..). Under perioden 2013-2019 och vad vi känner till framtida prognoser har utvecklingen av de hot som de franska arméerna kommer att möta varit och kommer att vara mycket viktigt, både ur kvalitativ synvinkel. som kvantitativa och tekniska.


Resten av den här artikeln är endast för prenumeranter

Artiklar med full tillgång finns tillgängliga i " Gratis föremål". Prenumeranter har tillgång till de fullständiga artiklarna Analyser, OSINT och Synthesis. Artiklar i Arkiv (mer än 2 år gamla) är reserverade för Premium-prenumeranter.

Från €6,50 per månad – Inget tidsförpliktelse.


Relaterade inlägg

Meta-försvar

GRATIS
SIKT