Boeing, Canberra lanserar Loyal Wingman-program för flygkamp drone

Vid Avalon Airshow i Australien presenterade Boeing sitt ny flygstridshjälpsdrona, kallat Airpower Teaming System. ATS presenteras som det mest ambitiösa kampdroneprogrammet utanför USA och är designat av Boeing Defense Australia till förmån för Royal Australian Air Force, och prototypen förväntas göra sin första flygning 2020. Kommer från en co- finansiering mellan Boeing och den australiska federala staten, kommer ATS att ha prestanda och kapacitet som är jämförbar med en stridars, för underrättelse-, spanings- och elektronisk krigsföring. Det kommer också att utformas för att ha ett långt intervall på 2000 sjömil.

Nyhetsartiklar som publiceras efter 24 månader faller inom kategorin "Arkiv" och är endast tillgängliga för professionella abonnenter.
För mer information om detta erbjudande, klicka här

Relaterade inlägg

Meta-försvar

GRATIS
SIKT