Ryska och kinesiska anti-ubåtskompetenser får styrka mot den amerikanska flottan

Om den amerikanska marinens synliga makt vilar på dess tio superkärnfarkostfartygsbärare och de hundra kryssare och förstörare som följer med dem, är det framför allt de femtio eller så kärnkraftsattackerna i Los Angeles-klassen och Virginia som försäkrar honom om en nästan exklusiv kontroll över världens hav.

Men som på många områden har förnyelsen av ubåtkomponenten försummats under de senaste 20 åren och förlorat sin överklagande med det förmodade försvinnandet av konflikter mellan nationer, inför stora anti-terroristoperationer som i Afghanistan och i Irak / Syrien. Om den amerikanska marinen idag uppfattar i genomsnitt två Virginia-ubåtar per år, drar den sig tillbaka från tjänst 2 Los Angeles som anländer till åldersgränsen.

Nyhetsartiklar som publiceras efter 24 månader faller inom kategorin "Arkiv" och är endast tillgängliga för professionella abonnenter.
För mer information om detta erbjudande, klicka här

Relaterade inlägg

Meta-försvar

GRATIS
SIKT