Mer information om ASTER 30 Bock1NT

OCCAR meddelade att ASTER 30 Block1NT-programmet hade godkänts i slutet av 2018 preliminär designfas, definiera funktionaliteter, mål och tekniker som kommer att användas för dess utveckling. Således kommer missilen att ha en högfrekvent Ka-Band-sökare, vilket ökar dess noggrannhet och räckvidd, vilket gör att det nya systemet kan engagera och fånga upp ballistiska missiler på mellanliggande avstånd upp till 1500 km. 

Aster 30 Block1NT representerar Aster-systemets utveckling i mitten av livet. Denna modernisering integrerar moderniseringen av själva missilen, men också eldkontrollenheten och transportsilorna, liksom systemets förmåga att integreras i Natos luftförsvarsnätverk.

Nyhetsartiklar som publiceras efter 24 månader faller inom kategorin "Arkiv" och är endast tillgängliga för professionella abonnenter.
För mer information om detta erbjudande, klicka här

Relaterade inlägg

Meta-försvar

GRATIS
SIKT