Kan den franska flygindustrin studsa tillbaka från framgångarna med F-35 i Europa?

I slutet av förra veckan, och som väntat, meddelade de finska myndigheterna att de hade valt det amerikanska F-35A-jaktplanet som efterträdare för F-18:orna inom sitt flygvapen, i slutet av HX-tävlingen där det amerikanska jaktplanet återigen sågs. till de andra västerländska modellerna, F/A 18 E/F Super Hornet, Gripen, Rafale och Typhoon. Liksom i Schweiz är slutsatserna som presenteras av de finska myndigheterna slutgiltiga, och F-35 verkar överlägsen andra konkurrenter på alla områden, inklusive inom området budgetmässig hållbarhet. Och som i Schweiz höjs nu många röster för att återställa...

Läs artikeln

Belgien, Rumänien, Grekland ... dessa europeiska länder som litar på den franska försvarsindustrin

I början av 2000-talet, och i nästan 15 år, kunde den franska försvarsindustrin inte teckna något betydande kontrakt självständigt i Europa, och var tvungen att koncentrera sina ansträngningar i Mellanöstern och Asien för att upprätthålla en exportvolym som var förenlig med den mycket låga aktiviteten av den dåvarande nationella ordningen. Men under de senaste åren verkar det som att europeiska länder, åtminstone vissa, återigen litar på att denna industri levererar viktig utrustning, med hjälp av den totala ökningen av försvarsbudgetarna. En tillbakablick på dessa senaste kontrakt undertecknade av den franska försvarsindustrin...

Läs artikeln
Meta-försvar

GRATIS
SIKT