Ο αστερισμός του αμερικανικού στρατού θα λειτουργήσει μεταξύ 2025 και 2027

Κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργανώθηκε από την DARPA, ο Ταξίαρχος Rob Collins, διευθυντής του εκτελεστικού γραφείου του προγράμματος Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνίας-Τακτικής, γνωστός με το ακρωνύμιο PEO C3T, έδειξε ότι ο αστερισμός των δορυφόρων σε τροχιά γύρω από το US Army μεσαίου και χαμηλού θα λειτουργήσει μεταξύ των ετών 2025 και 2027. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει, όπως το Πρόγραμμα DARPA Blackjack, να παρέχει στον Στρατό των ΗΠΑ μεγάλο αριθμό δορυφόρων για εφαρμογή η στρατηγική συνεργασίας που εστιάζει στην πληροφόρηση και πολλαπλών τομέων υπό ανάπτυξη στο Πεντάγωνο, και ιδίως για την προστασία της πρόσβασης στα συστήματα αναγνώρισης και επικοινωνίας που είναι απαραίτητα για αυτό το δόγμα.


Το υπόλοιπο αυτού του άρθρου είναι μόνο για τους συνδρομητές

Άρθρα με πλήρη δωρεάν πρόσβαση είναι διαθέσιμα στην ενότητα "Δωρεάν άρθρα". Οι «Brèves» είναι προσβάσιμες δωρεάν για 48 έως 72 ώρες. Οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση στα άρθρα σε Σύντομα, Αναλύσεις και Περιλήψεις πλήρως. Τα άρθρα στα Αρχεία (πάνω από 2 χρόνια) προορίζονται για επαγγελματίες συνδρομητές.

Σύνδεση ----- Εγγραφείτε-βους

Μηνιαία συνδρομή 5,90 € / μήνα - Προσωπική συνδρομή 49,50 € / έτος - Φοιτητική συνδρομή 25 € / έτος - επαγγελματική συνδρομή 180 € / έτος - Χωρίς χρονική δέσμευση.


Για να διαβάσετε επίσης

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε περιεχόμενο αυτής της σελίδας
Meta-Άμυνας

ΔΩΡΕΑΝ
VOIR