Η Ινδία εγκαινιάζει πρόγραμμα για την κατασκευή του υποθαλάσσιου έργου AIP 6 75 (i)

Το Συμβούλιο Απόκτησης Άμυνας, ή το DAC, ενέκρινε την κατασκευή 6 υποβρύχια επίθεσης αναγνωρίστηκαν ως έργο 75. Τα νέα υποβρύχια θα πρέπει να έχουν αναερόβια πρόωση (AIP), αυξάνοντας την αυτονομία κατάδυσης του υποβρύχιου. Επιπλέον, θα χρειαστούν σιλό κάθετης εκτόξευσης για υπερηχητικούς πυραύλους Brahmos.

Τα άρθρα ειδήσεων που δημοσιεύονται μετά από 24 μήνες εμπίπτουν στην κατηγορία «Αρχεία» και είναι προσβάσιμα μόνο σε επαγγελματίες συνδρομητές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προσφορά, cliquez ici

Σχετικές θέσεις

Meta-Άμυνας

ΔΩΡΕΑΝ
VOIR