Μεταξύ της φαντασίας και του συντηρητισμού, υπάρχει τόπος για έναν ευρωπαϊκό στρατό;

Την τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας για τις Ευρωπαίες γυναίκες, η ιδέα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού στρατού επανέρχεται στο προσκήνιο, με τη δημοσίευση μιας στήλης που συνυπογράφουν περισσότεροι από εξήντα βουλευτές και γερουσιαστές της προεδρικής πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας έναν Ευρωπαϊκό Στρατό για να εγγυηθεί την ειρήνη στη Γηραιά Ήπειρο. Το Tribune κατήγγειλε και επικρίθηκε αμέσως από τους παράγοντες της αντιπολίτευσης, κρίνοντάς το ανούσιο και, κατά κάποιο τρόπο, παραπλανητικό. Είναι εντυπωσιακό να σημειωθεί, σε αυτό το αρχείο, ότι η συντριπτική πλειονότητα των θέσεων που εκφράζονται βασίζονται στην αποκλειστική έκφραση προσωπικών πεποιθήσεων και ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αντικειμενικός προβληματισμός…

Διάβασε το άρθρο
Meta-Άμυνας

ΔΩΡΕΑΝ
VOIR